Erasmus Trustfonds

Bestuur & leden

Het bestuur van de Vereniging Erasmus Trustfonds wordt gevormd door:

Drs. Willem Jan Rote, voorzitter
Tobias Goedbloed M.Sc.
Drs. Angelique Pieterse-Westra
Dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding.

Per 31 december 2017 had de Vereniging Trustfonds 602 leden, inclusief bestuursleden, leden van de Hoogeschoolraad (259) en Jong Erasmus Trustfondsleden (88).