Erasmus Trustfonds

Bestuur & leden

Het bestuur van de Vereniging Erasmus Trustfonds wordt gevormd door:

Drs. Michiel Muller, voorzitter
Drs. Onno Paymans, vicevoorzitter/penningmeester
Drs. Angelique Pieterse-Westra
Dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit
Prof.dr. Hence Verhagen
Jan-Paul Bruins MSc, LLM

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding.

Per 31 december 2016 had de Vereniging Trustfonds 602 leden, inclusief bestuursleden, leden van de Hoogeschoolraad (258) en Jong Erasmus Trustfondsleden (98).