Vermogens- en beleggingsbeleid

Het vermogensbeleid van het Erasmus Trustfonds is er op gericht om een redelijk rendement te realiseren met in acht name van acceptabele beleggingsrisico’s. Het beheer is uit handen gegeven aan twee vermogensbeheerders.
Dit op basis van het onderstaande beleggingsreglement:

  • 70% risicomijdende beleggingen en 30% zakelijke waarden (met een bandbreedte van 30%.
  • Geen valutarisico’s bij risicomijdende beleggingen.
  • De minimale weging van obligatiebeleggingen dient Investment Grade BBB te zijn.
  • Met uitzondering van het afdekken van  posities zijn derivaten niet toegestaan.
  • De maximale weging van risicomijdende alternatieve beleggingen bedraagt 5%.
  • 75% Van de beleggingsportefeuille dient binnen 1 maand liquide te maken zijn.
  • Een maximale drawdown van 15%.
  • Het Erasmus Trustfonds streeft naar een verantwoord en duurzaam beheer van haar beleggingen.
  • Het beheer is er op gericht om op lange termijn een welvaartsvast vermogen na te streven.